Language Switcher

Ložiská,Klinové remene,guferá,kolieska pre vás od Valive ložiská P & M s.r.o.

Ocelová lana

Na výrobu lan se používají tři základní komponenty

 • lanový drát ocelový, hliníkový, měděný
 • jádro (vložka) lana
 • mazadlo lana
Lanový drát
Pro výrobu mechanicky namáhaných lan se nejčastěji používá ocel. Barevné kovy se používají, pouze pokud má lano vést elektrický proud. Základní částí lana je drát, jehož vlastnosti ovlivňují i vlastnosti a kvalitu výsledného ocelového lana. Drát pro ocelová lana je vyráběn z nelegovaných uhlíkatých ocelí třídy 12.

Na kvalitu drátu má vliv:

 • velikost a množství příměsí v drátě
 • velikost a počet povrchových vad drátu vzniklých při válcování nebo tažení
 • struktura drátu,
 • teplota při zpracování drátu

Ocelové lanáVložka lana
Úkolem vložky lana je vytvářet pevnou, ale zároveň pružnou podložku pro prameny lana, které jsou kolem vložky spirálovitě stočeny. Vložka zabraňuje radiálnímu posouvání a bočním tlakům pramenů a současně vyplňuje prostor mezi prameny. Dalšími úkoly vložky jsou zajišťování kruhového průřezu ocelového lana a zásobování lana mazivem. Materiálem vložky lana bývají nejčastěji různé plastové materiály. Jsou odolné vůči vyšším teplotám, mají větší odolnost proti otěru a ve srovnání s přírodními materiály používanými v minulosti lepší pevnost v tahu. Vložka musí mít porézní strukturu kvůli absorbování dostatečného množství maziva. V některých případech je vložka lana kovová. Je to zejména v provozech s teplotami nad 60 °C a tehdy, když je požadována větší nosnost lana při daném průřezu. Mazací část je pak vložena mezi vnitřní lano a jeho oplet ve formě pramenů. Tato lana jsou tužší. 

Mazivo lana
Mazivo chrání lano před korozí, snižuje vzájemné tření mezi dráty a prameny, snižuje tření mezi lanem a kladkou a zabraňuje vnikání nečistot a vody do vnitřku lana.

Požadované vlastnosti:

 • mazivo nesmí vytékat
 • mazivo nesmí být odstranitelné vodou a kapalinami, s nimiž přichází do styku
 • mazivo musí být stálé a odolné vůči povětrnostním a teplotním vlivům a tím chránit proti korozi i lano
 • mazivo nesmí působit korozívně ani jinak chemicky působit na drát

Maziva se vyrábějí podle účelu použití lana, zvláštní maziva se používají k domazávání lan v provozu.

Konstrukce lana:
Je dána hlavně vzájemným uspořádáním drátů v prameni, jakož i pramenů samotných. Základní konstrukce jsou definovány v ČSN 02 43xx

Označování ocelových lan

Lana se označují technickou normou a doplňkovým číslem
Příklad značení: 12 STN 02 4324.45
Číslo před ČSN – jmenovitý průměr lana
První číslice za číslem normy - jmenovitá pevnost drátu
Druhá číslice za číslem normy - povrchová úprava drátů, směr a způsob vinutí

Číslice Jmenovitá pevnost drátu v MPa
2
1270
3
1370
4
1570
5
1770
6
1960
7
1670
0
1770

Číslice Povrch drátu Způsob vinutí Směr vinutí
1 holý protismerný pravý
2
holý
protisměrný
levý
3
holý
stejnosměrný
pravý
4
holý
stejnosměrný
levý
5
pozinkovaný
protisměrný
pravý
6
pozinkovaný
protisměrný
levý
7
pozinkovaný
stejnosměrný
pravý
8
pozinkovaný
stejnosměrný
levý


Základní konstrukce lana
 • lana jednopramenná
 • lana klasická, standardní
 • lana souběžná, SEAL
 • lana ohebná, Hercules
 • lana Warrington
 • lana z tvářeného drátu
 • nerezová lana
 • elektrická lana
 • jiné ...

Valivé ložiská P & M, s.r.o.

Na slovenském trhu působíme od roku 1993 jako první prodejce ložisek se sídlem v Bratislavě.

 

V současnosti se věnujeme prodeji ložisek a jejich doplňků, těsnění, klínových řemenů, lineárních vedení, průmyslových tmelů, mazadel, převodových olejů, lepidel ... jak pro velkoodběratele, tak i formou přespultového prodeje podle potřeb zákazníka, přímo v prodejně nebo pomocí e-mailové, telefonické či faxové objednávky od zákazníka.


Dáváme vám jistotu spolehlivě fungujícího ložiska při minimálních pořizovacích nákladech.

 

Kde nás najdete?

Staňte se našimi fanoušky