Language Switcher

Ložiská,Klinové remene,guferá,kolieska pre vás od Valive ložiská P & M s.r.o.

Ocelové laná

Na výrobu lán sa používajú tri základné komponenty

 • lanový drôt oceľový, hliníkový, medený
 • jadro (vložka) lana
 • mazadlo lana

Lanový drôt

Na výrobu mechanicky namáhaných lán sa najčastejšie používa oceľ. Farebné kovy sa používajú, len ak má lano viesť elektrický prúd. Základnou časťou lana je drôt ktorého vlastnosti ovplyvňujú aj vlastnosti a kvalitu výsledného oceľového lana. Drôt pre oceľové laná je vyrábaný z nelegovaných uhlíkových ocelí triedy 12.

Na kvalitu drôtu má vplyv:

 • veľkosť a množstvo prímesí v drôte
 • veľkosť a počet povrchových chýb drôtu vzniknutých pri valcovaní, alebo ťahaní
 • štruktúra drôtu,
 • teplota pri spracovaní drôtu

Ocelové lanáVložka lana

Úlohou vložky lana je vytvárať pevnú, ale zároveň pružnú podložku pre pramene lana, ktoré sú okolo vložky špirálovo stáčané. Vložka zabraňuje radiálnemu posúvaniu a bočným tlakom prameňov a súčasne vypĺňa priestor medzi prameňmi. Ďalšími úlohami vložky sú zabezpečovanie kruhového prierezu oceľového lana a zásobovanie lana mastivom. Materiálom vložky lana bývajú najčastejšie rôzne plastové materiály. Sú odolné voči vyšším teplotám, majú väčšiu odolnosť proti oteru a v porovnaní s prírodnými materiálmi používanými v minulosti lepšiu pevnosť v ťahu. Vložka musí mať poréznu štruktúru, kvôli absorbovaniu dostatočného množstva mastiva. V niektorých prípadoch je vložka lana kovová. Je to najmä v prevádzkach s teplotami nad 60 °C a vtedy, keď je požadovaná väčšia nosnosť lana pri danom priereze. Mazacia časť je potom vložená medzi vnútorné lano a jeho oplet vo forme prameňov. Tieto laná sú tuhšie.

Mazivo lana

Mazivo chráni lano pred koróziou, znižujú vzájomné trenie medzi drôtmi a prameňmi, znižujú trenie medzi lanom a kladkou a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vody do vnútra lana.

Požadované vlastnosti:

 • mazivo nesmie vytekať
 • mazivo nesmie byť odstrániteľné vodou a kvapalinami s ktorými prichádza do styku
 • mazivo musí byť stále a odolné voči poveternostným a teplotným vplyvom, a tým chrániť proti korózii aj lano
 • mazivo nesmie korozívne ani inak chemicky pôsobiť na drôt

Mazivá sa vyrábajú podľa účelu použitia lana, zvláštne mazivá sa používajú na domazávanie lán v prevádzke.

Konštrukcia lana:

Je daná hlavne vzájomným usporiadaním drôtov v prameni ako aj prameňov samotných. Základné konštrukcie sú definované v STN 02 43xx

Označovanie ocelových lán

Laná sa označujú technickou normou a doplnkovým číslom
Príklad označovania: 12 STN 02 4324.45
Číslo pred STN – menovitý priemer lana
Prvá číslica za číslom normy – menovitá pevnosť drôtu
Druhá číslica za číslom normy – povrchová úprava drôtov, smer a spôsob vinutia

Číslica Menovitá pevnosť drôtu v MPa
2
1270
3
1370
4
1570
5
1770
6
1960
7
1670
0
1770

Číslica Povrch drôtu Spôsob vinutia Smer vinutia
1 holý protismerný pravý
2
holý
protismerný
ľavý
3
holý
rovnosmerný
pravý
4
holý
rovnosmerný
ľavý
5
pozinkovaný
protismerný
pravý
6
pozinkovaný
protismerný
ľavý
7
pozinkovaný
rovnosmerný
pravý
8
pozinkovaný
rovnosmerný
ľavý


Základné konštrukcie lana

 • laná jednopramenné
 • laná klasické, štandardné
 • laná súbežné, SEAL
 • laná ohybné, Hercules
 • laná Warrington
 • laná z tvárneného drôtu
 • antikorové laná
 • elektrické laná
 • iné...

Valivé ložiská P & M, s.r.o.

Na Slovenskom trhu pôsobíme od roku 1993 ako prvý predajca ložísk so sídlom v Bratislave.

 

V súčasnosti sa venujeme predaju ložísk a ich doplnkom, tesnení, klinových remeňov, lineárnych vedení, priemyselných tmelov, mazadiel, prevodových olejov, lepidiel... ako pre veľkoodberateľov, tak i formou cezpultového predaja podľa potrieb zákazníka priamo v predajni alebo pomocou e-mailovej, telefonickej, či faxovej objednávky od zákazníka.


Dávame Vám istotu spoľahlivo fungujúceho ložiska pri minimálnych obstarávacích nákladoch.

 

Kde nás nájdete

Staňte sa našimi fanúšikmi